Vi melder klar til stævne i Billund imorgen, fredag d.10 juni